เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนชายหญิง
อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 แผนการเรียน
แผนกนานาชาติ (International Education Programme)
แผนกสองภาษา (Bilingual Programme)
แผนกสามัญ (Mini-Bilingual Programme)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 . /วันเสาร์ เวลา 8.00-15.00 .
(หยุดทำการวันนักขัตฤกษ์)

ที่อยู่: เลขที่ 1152 หมู่ 4, ถนนมหาวิทยาลัย, ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, 30000

โทรศัพท์: 044 756 306 – 7
โทรสาร
: 044 756 308
Email: schoolswnr@gmail.com
รถรับส่งนักเรียน084-570-6194