หน้าแรก

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนชาย – หญิง
อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 แผนการเรียน
แผนกนานาชาติ (International Education Programme)
แผนกสองภาษา (Bilingual Programme)
แผนกสามัญ (Mini-Bilingual Programme)

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา (อังกฤษ: Sarasas Witaed Nakhonratchasima School) เป็นโรงเรียนลำดับที่ 28 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์
ตั้งอยู่เลขที่ 1152 หมู่ 4 ถนนมหาวิทยาลัย ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000 เปิดสอนหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Program)
และ หลักสูตรสามัญ (Mini-Bilingual Program) ก่อตั้งขึ้นโดยท่านอาจารย์พิบูลย์
และท่านอาจารย์ เพ็ญศรี ยงค์กมล และได้มอบหมายให้ ผอ.ดร.สยมพร ทองเนื้อดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เป็นผู้จัดการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา และมี ผอ.นันท์มนัส รอดทัศนา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 เริ่มจากอาคารไม้ 2 ชั้น 16 ห้องเรียน ของโรงเรียนสารสาสน์พิทยา ในพื้นที่ 2 ไร่1 งาน บนถนนสาธุประดิษฐ์ ถึงวันนี้ พ.ศ. 2554 ผ่านมา 47 ปี โรงเรียนได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จนมีโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ถึง 28 โรงเรียน เริ่มจากนักเรียนกว่า 400 คน เป็นกว่า 6 หมื่นคน จากถนนสาธุประดิษฐ์ ได้ขยายเครือข่ายออกไปทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัด เช่น สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ นครปฐม และล่าสุดนี้ คือที่นครราชสีมา ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายพิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ดร.สยมพร ทองเนื้อดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นางสาวนันท์มนัส รอดทัศนา ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ถือเป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual Programme) ตั้งแต่ปี 2536

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00-16.30 น. /วันเสาร์ เวลา 8.00-15.00 น.
(หยุดทำการวันนักขัตฤกษ์)

ติดต่อ สอบถาม
โทรศัพท์ 044-756-306-7
โทรสาร 044-756-308
รถรับ-ส่งนักเรียน 084-570-6194