เปิดรับสมัครนักเรียนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
เรียนหลักสูตรนานาชาติ (International Education Programme)
(ระดับชั้น Kindergarten 3 – Year 5)
เรียนหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Programme) English – Thai
(ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6)
เรียนหลักสูตรสามัญ (Mini-Bilingual Programme)
(ระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6)

ที่อยู่: เลขที่ 1152 หมู่ 4, ถนนมหาวิทยาลัย, ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, 30000
โทรศัพท์: 044 756 306 – 7
โทรสาร: 044 756 308
Email: schoolswnr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00-16.30 น. /วันเสาร์ เวลา 8.00-15.00 น.
(หยุดทำการวันนักขัตฤกษ์)

รถรับ-ส่งนักเรียน: 084-570-6194